นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
How Often Can You Donate Blood [IP: 45.113.127.187]
17 ตุลาคม 2563 18:55
#114583

you get, and your experience with the service. You're able to decide if the service was useful; whether the service delivered what was promised, and if the quality was consistent with the cost.

How Often Can You Donate Blood
เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg