นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
norton.com/setup [IP: 157.37.97.45]
17 October 2020 12:40
#114577

Norton products are very effective for Internet threats. However the installation process of the Norton product is still easy for non-technical people or beginners find some obstacles with the install process.

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg