นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 30 สำนวนภาษาอังกฤษ คำสแลงที่มักเจอในชีวิตประจำวัน

Ico48
SCLUB [IP: 193.36.225.24]
30 กันยายน 2563 11:11
#114291

Thanks for Nice and Informative Post. This article is really contains lot more information about This Topic. >>> SCLUB