นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
nsr [IP: 202.185.165.205]
30 กันยายน 2563 10:48
#114289

[url=https://nzcrunchies.com/]Buat Duit Online[/url]

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg