นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
Black Magic Specialist In vadodara [IP: 42.111.72.229]
10 กรกฎาคม 2563 16:46
#113242

<a href="http://www.blackmagicspecialist1.com/black-magic-specialist-in-vadodara">Black Magic Specialist In vadodara</a>

<a href="http://www.blackmagicspecialist1.com/black-magic-specialist-in-patna">Black Magic Specialist In patna</a>

<a href="http://www.blackmagicspecialist1.com/black-magic-specialist-in-jaipur">Black Magic Specialist In jaipur</a>

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg