นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
Garmin Express [IP: 103.77.43.215]
24 มิถุนายน 2563 19:24
#113101

Unter garmin.com/express können Sie ganz einfach die Garmin Express Anwendung für Ihr System herunterladen und installieren.

http://garmin-express.ch/

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg