นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เครื่องแบบพนักงาน

Ico48
ดอกกระดังงา [IP: 192.168.26.52]
06 พฤศจิกายน 2550 17:29
#1130

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับชุดพนักงานและขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านด้วยค่ะ

เนื้อหาเต็ม: เครื่องแบบพนักงาน