นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
elibeth3636 [IP: 103.99.14.179]
03 มิถุนายน 2563 13:12
#112880

AVG Anti-Virus puts a stronger push toward personal data management and privacy utilities that help prevent uninvited access to your files. AVG AntiVirus is now part of AVG Protection, a single anti-malware package that lets you protect an UNLIMITED number of Windows and Mac computers, as well as Android phones/tablets, from one easy-to-use dashboard.

<a href="https://www.avgcomretail-download.com">www.avg.com/retail</a> |

<a href="https://www.avgcomretail-download.com">avg.com/retail</a>

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg