นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

Ico48
Home Garden Nursery [IP: 42.108.161.205]
23 พฤษภาคม 2563 15:47
#112697

Best Place to <a href="https://www.homegardennursery.com/">buy pots online for plants</a> in India. Order all types of pots online at very affordable prices. Fast Delivery & COD Available