นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
jhonmark [IP: 162.243.127.7]
22 พฤษภาคม 2563 16:09
#112692

AVG AntiVirus is the version of AVG's anti-virus software, offering protection against viruses and various other malicious threats. The program is able to detect viruses, repair some infected files and provide a quarantine zone for infected files that cannot be repaired, protecting the computer from them before they are deleted.

 www.avg.com/retail | www.avg.com/activateavg download | install avg wih license number | www.avg.com/activation

 

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg