นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
Harry Thomas [IP: 1.38.53.182]
22 พฤษภาคม 2563 16:05
#112690

AOL Desktop Gold Download is a simple to use and smart way to communicate over the internet by means of a web-based messaging service. It is an ultimate solution for users looking for a fast, reliable and fully secure messaging option. Above all, you can easily set up and access, AOL Desktop Gold free of cost account. For more info:- AOL Download

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg