นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
Harry Thomas [IP: 1.38.53.182]
22 พฤษภาคม 2563 15:59
#112689

If you have purchased an HP Printer and you are confused about the 123.hp.com/setup then this information is for you. Read the full procedure here and follow the easy steps. For more info:- 

HP Printer Drivers

HP Printer Download

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg