นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
Shiva [IP: 182.75.189.174]
22 พฤษภาคม 2563 15:51
#112688

All the knowledge will already be there and you wont need to retype anything or look anything up again, its there for you.

seo company in hyderabad

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg