นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
Harry Thomas [IP: 1.38.53.182]
22 พฤษภาคม 2563 15:50
#112687

Microsoft Office is an amazingly versatile range of integrated productivity software applications. In fact, the benefits of Office Login are not just restricted to your work-life alone. Microsoft Office login allows you to create an online office account so you can easily access all Microsoft features and products. For more info:- 

Office Setup

 Office.com/setup

 

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg