นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเพื่อการพัฒนาพื้นฐานสู่งานนวัตกรรม “Update Talent”ลูกจ้าง รุ่น 2

Ico48
Eliana Jones [IP: 104.236.195.147]
18 พฤษภาคม 2563 21:41
#112623

Thanks for taking the time to share with us such a great article. I found such a significant number of fascinating stuff with regards to your blog particularly its discussion. Keep doing awesome.

<b><a href="http://pro-mcafee.com/">mcafee.com/activate</a></b> | <b><a href="http://mcafee-comactivate.us/">mcafee.com/activate</a></b> |

<b><a href="http://uscomoffice.com/setup/">Office.com/Setup</a></b>