นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จัดระเบียบกล่องจดหมายกันเถอะ

Ico48
puko [IP: 58.187.21.140]
15 พฤษภาคม 2563 09:12
#112584

Your feedback helps me a lot, A very meaningful event, I hope everything will go well temple run 2