นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน

Ico48
อัมพร (Recent Activities)
06 November 2007 15:15
#1120
  • ขอบคุณค่ะคุณP ขา
  • ขณะดิฉันก็พยายามทั้งดึงและดันน้อง ๆนะ แต่บางคนเขาบอกว่าให้เขาทำวิจัยก็ไม่ไหวเหมือนกัน หากมีวิธีอื่นก็น่า ok กว่านะ