นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง

Ico48
PIEE [IP: 115.87.129.120]
05 เมษายน 2563 12:14
#111979

very good content -------------------> PG SLOT PG SLOT