นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ค่าวิชา ค่าสินค้า

Ico48
PIEE [IP: 223.206.220.101]
25 มีนาคม 2563 15:20
#111845

very good Content ------------>PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT

เนื้อหาเต็ม: ค่าวิชา ค่าสินค้า