นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ยิ่งรีบยิ่งผิด

Ico48
** พี่คนหนึ่งใช่ไหมที่โทรบ่อยที่สุด เพราะเจอปัญหาอย่างที่นอ้งบอกนะ แต่อย่างไรก็ตามขอชื่นชมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันน่ารักทุกคนเลยคะ
เนื้อหาเต็ม: ยิ่งรีบยิ่งผิด