นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถวายรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังแก่สมเด็จพระเทพฯ

Ico48
AsiO [IP: 75.37.18.111]
06 พฤศจิกายน 2550 14:11
#1116

Congratulations! It is wonderful to see the results of the great work by researchers and planners at CORIN. This can truely benefit the local people in the area.

I am very curious and interested in the improvization of Water Hyacinth. I wonder if there has been any studies to use the highly fibrous structure of this plant in a "green material" applications. I am not an expert on this subject, but with some chemical improvements and lamination, the fiber of Water Hyacinth may be used to form panels and light beams similar to glulam. This may be an interesting topic to collaborate with the Department of Material Science and Department of Engineering. The green material and sustainable development is a fast growing subject now. Water Hyacinth may be a good source of materials.