นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 capture-20190815-182426.jpg

Ico48
bokut [IP: 14.167.188.254]
10 มีนาคม 2563 09:39
#111618

It is wonderful to be here with everyone, I have a lot of knowledge from what you share, to say thank you, the information and knowledge here helps me a lot run 3

เนื้อหาเต็ม: capture-20190815-182426.jpg