นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิทยาเขตตรัง จัดโครงการฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านโนรา (มาเมืองตรังไม่หนังก็โนรา)

Ico48
cha988 [IP: 193.37.33.6]
05 มีนาคม 2563 14:24
#111568

เป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากๆ ค่ะ ควรค่าแก่อนุรักษ์และฟื้นฟูเอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทยค่ะ >>> slotxo