นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การดูงานของงานหอพักนักศึกษา

Ico48

หรือจะใช้มาตราการใน tor หรือจะหักคะแนนเหมื่อนของกพร.   ที่หักคะแนนหากส่งล่าช้า รังรองได้ผลแน่นอน ลองดูไม่เชื่อ