นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเพื่อการพัฒนาพื้นฐานสู่งานนวัตกรรม “Update Talent”ลูกจ้าง รุ่น 2

Ico48
office.com/setup [IP: 45.56.154.230]
22 กุมภาพันธ์ 2563 11:54
#111409

Activate the office Setup to the device

STEP-1. On the Activation Wizard saw to the screen, select the "I need to start the thing system in a little while net alliance"

choice right now, the "Going with" button.

STEP-2. After this, the customers are solicited to the page from the workplace Activate. Here, enter the Ms office Unique 25

digit thing key inside the locale fit the customers.

STEP-3. By then, click the "Business" button.

STEP-4. Ms-office Setup gets referenced to the contraption.

visit:

<a href="https://ww-office.us/">office.com/setup</a>

[url=https://ww-office.us/]office.com/setup[/url]

https://ww-office.us/