นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English

Ico48
Annie Jasmine [IP: 111.88.7.217]
07 กุมภาพันธ์ 2563 13:59
#111239

Excellent article. Unfathomably captivating to investigate. I truly love to take a gander at such a perplexing article. Grateful! keep shaking. <a href="https://mycrmsystem.co.uk">my crm system</a>