นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งาน จ. 5 พ.ย. 50

Ico48
*น้องๆทั้งหลายเดี่ยวพี่จะเอารูปหมอกและหิมะมาให้ดูในช่วงคริสมาสที่จะถึงมาเล่าและให้ชมภาพที่ไปท่องเที่ยวช่วงระหว่างวันที่ 23 ธค- 10  มค51 ที่ประเทศออสเตรเลียโปรดติดตามนะคะ
เนื้อหาเต็ม: งาน จ. 5 พ.ย. 50