นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไอเดียใหม่ ทำสวนผักลอยน้ำจากผักตบชวา

Ico48
AsiO [IP: 75.37.18.111]
06 พฤศจิกายน 2550 13:38
#1110

This is a very interesting idea and a great improvization by the researchers and planners at CORIN. Apparently, the author of this article has been involved with this improvization as well.

Please share with the readers whether there are any economic plans for this application, e.g., for the villagers to prepare the floating blocks and sell to the other parts of Thailand, or any plan to grow some key crops on these blocks.

This seems to benefit people in the fresh water areas of the Pak Phanang River Basin. Do you know of any potential application for the people in the salt water areas?