นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จากบันทึกก่อนหน้า แทนคำขอบคุณ

Ico48
หวัดดีวันเด็ก(วันที่เคยเป็นของทุกคน) ขอบคุณที่แวะมาทักทายกัน