นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประชุมต่างจังหวัด

Ico48
* ไปภูเก็ตรู้สึกประทับใจกันเป็นแถวๆๆเลยนะ แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ไปด้วยสายการบิน one two go เที่ยวบินที่มีปัญหา ไปภาคพื้นดินนะดีแล้ว ดังคำที่ว่าช้าๆ ๆ ได้พร้าเล่มงาน นะจะ ดีใจด้วยที่กลับมาแล้วอย่างปลอดภัย เพราะไปเขตที่มีความเสี่ยงสูง