นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English

Ico48
Anna John [IP: 27.96.95.154]
07 มกราคม 2563 14:25
#110742

Im going to get this. I'll attempt to return. appreciative for sharing. moreover, also This article gives the light wherein we can watch reality. this is astoundingly superior to ordinary one and gives indepth data. a devotion of thankfulness is all together for this not all that repulsive article. <a href="http://assignmenthelps.org/">assignment helps</a>