นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English

Ico48
Jack [IP: 159.146.50.199]
04 มกราคม 2563 16:49
#110701

นี่คือข่าวดีที่สุดที่ผมเคยอ่านหนังสือและฉันต้องการจริงๆไปเรียนภาษาอังกฤษ

basketballlegends