นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English

Ico48
Andrew Astele [IP: 223.181.42.35]
16 December 2019 17:09
#110542

You are sharing such an awesome and fantastic post with us. I appreciate your effort to share the knowledge. I am so happy to find this website which has informative and quality content for reading. Thanks for sharing. Also, I am a CDR writer at <a href="https://cdraustralia.org">CDR Australia</a> .org. If you need <a href="https://cdraustralia.org/cdrreport/">CDR Report</a> Writing Help for Engineers Australia, then contact our team of experts and get solution.