นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย

Ico48
จิราภรณ์ นอนน้อย [IP: 58.11.28.224]
20 พฤศจิกายน 2562 10:18
#110299

เห็นด้วยกับบทความนี้มากๆคะ >> ยิงปลา