นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24  จงเป็นคนมีการศึกษา

Ico48
Topxlisting [IP: 124.253.2.19]
16 พฤศจิกายน 2562 20:31
#110281

Topxlisting is top most specialized Company in web design & web development. We are IT professionals who made this portal after months of research and evaluation. Our mission is to help people who can’t figure out which web company is genuine and legitimate. http://www.topxlisting.com/