นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
Steve Smith [IP: 103.254.204.2]
12 November 2019 16:49
#110245

<a href="http://garminexpress.express/">Garmin Express</a>

is an application that helps you to manage and update your Garmin devices. You can use this app to update the software, register your device, update your maps and create a backup of copies. It allows you to save various maps and preferred locations.

Technology is not constant. It changes every day with new innovative ideas. That ideas get converted into new Updates. If you have any kind of software or devices, it needs a regular updation. And to update the software or devices, you need to perform several easy steps.<a href="http://tomtomupdates.uk/">Tomtom Update</a>

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg