นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน

Ico48

หรือต้องทั้งผลักและดันทั้งหมดวน่าจะเหนื่อยมากนะ (ไหนจะผู้บริหาร  ไหนจะเจ้าหน้าที่ ไหนจะลูกน้อง)