นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การประเมินตามระบบ มคอ.

Ico48
ถุงเงิน [IP: 113.53.228.99]
31 ตุลาคม 2562 14:33
#110147

สล็อต มีข้อมูลดีๆมาฝากค่ะ