นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 KohPitakSaranee-horz.jpg

Ico48
milac [IP: 123.25.47.248]
29 ตุลาคม 2562 11:57
#110128

I will have to follow you, the information you bring is very real, reflecting correctly and objectively, it is very useful for society to grow together. temple run 2

เนื้อหาเต็ม: KohPitakSaranee-horz.jpg