นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สวัสดีผ่าน Blog

Ico48
s o m p o r n p [IP: 202.28.249.94]
10 ตุลาคม 2550 08:45
#11

เรียน ท่านอธิการบดี

            ในฐานะคนนอกมหาวิทยาลัยสงขลาฯ  ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่เสมอ  ชื่นชมบุคลากรที่เป็นคนคุณภาพ  ร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อเป็นการพัฒนาคนจากภายใน....ของคนซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร

ขอบคุณมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่สรรค์สร้างคนดี เข้าสู่สังคม  อย่างสวยงามค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

สมพร พวงประทุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาเต็ม: สวัสดีผ่าน Blog