นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน

Ico48
  • คุณP+คุณP ขาไม่ยากเลยค่ะรุ่นพิ่ก็ทำงานวิจัยร่วมกับน้อง ๆ  แล้วก็แบ่ง% จัดทำหลายเล่มก็สามารถเสนอได้แล้วค่ะ เพียงแต่เสียสละให้มากหน่อย
  • เป็นทั้งพี่เลี้ยงและผู้ร่วมวิจัยสอนน้อง ๆ ไปในตัวเลยก็ได้ค่ะ
  • รับรองได้เลยว่าน้อง ๆ ได้รับแต่งตั้งเป็น ช.มากขึ้นแน่นอน ซึ่งก็จะเป็นตัวชี้วัดที่มีผลงานด้านกิจการนักศึกษา นักวิจัยเพิ่มขึ้นค่ะ
  • สำคัญอยู่ที่ใจว่าจะแน่วแน่+มั่งคงให้ไปถึงฝั่งฝันสักแค่ใหน