นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "เตรียมการอย่างไร......เมื่อมีชาวต่างชาติมาสอน"

Ico48
PumPui (Recent Activities)
11 January 2008 14:42
#10973

ปัญหาใช่ว่าจะหมดไป ปัญหาเก่าไป ปัญหาใหม่ก็มา แต่ปัญหาที่อยู่ยงคงกะพัน ก็คงเป็นปัญหาเรื่องภาษา ที่เราสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่อง ไม่รู้เราโง่ หรือเค้าพูดไม่รู้เรื่อง เนาะ!!