นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 SMART OFFICE : เรื่องเล่าผ่าน MSN

Ico48
ตกลงมีคนเสนอรางวัลให้ 2 คนแล้ว จะไปเอารางวัลที่ใครดีน้อ