นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การรวบรวบรวมข้อมูลนักศึกษา

Ico48

ววันนี้มีอารมณ์จะเขียนหรือเล่าเรื่องต่างๆให้เพื่อนๆ อาจจะวันนี้เจ้านาย ทั้ง 2 ท่านไม่อยู่ ไปท่องเที่ยวๆๆเอ้ยไม่ใช่ไปราชการนะ เลยรู้