นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Learning as doing business

Ico48
Brandphic [IP: 110.93.214.210]
24 มิถุนายน 2562 22:03
#109180

Thanks foir sharing this informative article i can visit this site again and again. <a href="https://www.brandphic.com/website-design/">website design</a>

เนื้อหาเต็ม: Learning as doing business