นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การนำเสนอการพัฒนางาน

Ico48
jameswhaat [IP: 64.31.33.154]
24 มิถุนายน 2562 20:35
#109178

Once you purchase your Roku streaming media player, be it a Roku Express or a Roku Ultra, you need to activate it before you can stream content on it. Therefore, in order to activate Roku using Roku.com/link ,  you will need an activation code. If at all the time in this process, just give us a toll-free number - + 1-888-298-2680 .