นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร

Ico48
Jessica Jones [IP: 203.122.6.18]
24 มิถุนายน 2562 17:37
#109175

Thank you so much for the valuable info. Here am sharing some information about

<a href="https://www.godissertationhelp.co.uk/marketing-dissertation-topics/">marketing dissertation topics</a> -

<a href="https://www.godissertationhelp.co.uk/accounting-dissertation-topics/">accounting dissertation topics</a> -

<a href="https://www.godissertationhelp.co.uk/nursing-dissertation-topics/">nursing dissertation topics</a>