นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 R & Diagram: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป

Ico48
katedaisy [IP: 171.236.100.69]
24 มิถุนายน 2562 14:31
#109169

Thanks for this wonderful article and continue sharing more topics like this. gmail login