นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

Ico48
ยินดีต้อนรับชาว QA สู่ blog บน share.psu.ac.th ค่ะ