นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
kayle willson [IP: 14.102.27.100]
05 มิถุนายน 2562 13:32
#108981

https://www.google.com

<a href="http://www.google.com">keyword</a>

[url=www.google.com]keyword[/url]

keyword

[www.google.com](keyword)

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg